ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ONE WAY ROUND TRIP                              
    PRICE OF BUS TICKET                               
    ΑΘΗΝΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,50 €  31,00 €                               
    ATHENS - AGIOS KONSTANTINOS                              
    Παιδιά  έως  5  ετών  δωρεάν.                                  
    For  children  up  to 5 years  old  the  bus ticket  is  infant.                              
                                       
                                       
                                       
    ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΟΙΟΥ EΠΙΒΑΤΗΣ Ι.Χ. SMART I.X.  STRU/VAN  MOTO<250cc  MOTO>250cc  3/4ΤΡΟΧΑ  TRAILER 1  
    PRICE OF BOAT TICKETS PASSENGER CAR SMART CAR  STRU/VAN  MOTO<250cc  MOTO>250cc  3/4 WHEELS  TRAILER 1  
      O/W R/T O/W R/T O/W R/T O/W R/T O/W R/T O/W R/T O/W R/T  O/W  
    ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 29,90 € 53,90 €  49,00 €  88,50 €  69,50 €  125,50 €   69,50 €  125,50 €  12,00 €   21,60 €   15,00 €   27,00 €  25,00 €  45,00 €   13,00 € / m   
    AGIOS KONSTANTINOS - SKIATHOS  
    ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ  35,90 € 64,70 €   53,00 €  95,50 €    78,00 €  140,50 €    78,00 €  140,50 €    15,00 €   27,00 €   22,00 €   39,60 €   28,00 €  50,40 €   13,00 € / m   
    AGIOS KONSTANTINOS - SKOPELOS   
    ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  35,90 € 64,70 €  53,00 €   95,50 €   78,00 €    140,50 €   78,00 €  140,50 €    15,00 €   27,00 €    22,00 €    39,60 €  28,00 €   50,40 €   13,00 € / m  
    AGIOS KONSTANTINOS - ALONISSOS   
    ΣΚΙΑΘΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ  8,60 € 15,50 €    11,00 €   19,90 € 14,00 €    25,20 €   14,00 €   25,20 €   4,00 €   7,50 €   4,00 €  7,50 €   9,00 €   16,20 €  4,00 € / m  
    SKIATHOS - SKOPELOS  
    ΣΚΙΑΘΟΣ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 9,50 €  17,10 €   17,00 €  30,60 €  21,00 €   37,80 €€   21,00 €   37,80 €  4,00 €    7,50 €   4,00 €   7,50 €   10,00 €  18,00 €    6,00 € / m  
    SKIATHOS - ALONISSOS  
    ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  5,30 € 9,60 € 8,00 €  14,50 €  10,00 €  18,00 €    10,00 €   18,00 €  4,00 €   7,50 €    4,00 €  7,50 €   6,00 €    10,80 €   3,00 € / m  
    SKOPELOS - ALONISSOS  
                                       
                                       
    ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΤΟΠΛ. - DISCOUNTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ                              
    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ RT 20%                              
    ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ POL 50%                              
    ΕΝΣΤΟΛΟΙ STR 50%                              
    ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ SPU 50%                              
    ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ OXLMN 100%                              
    ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑΤ NAT 50%                              
    INFANT  (MEΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΙ 5 ΕΤΩΝ) INF 100%                               
    ΠΑΙΔΙΚΟ (ΑΠΟ 6 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ) CHI 50%                              
    ΑΠΟΡΟΙ APOR 100%                              
    ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ANPSO 50%                              
    ΑΜΕΑ  AMEA 50%                              
    TRUCKS DRIVER DRV 100%                              
    GROUP ΕΠΙΒΑΤΕΣ GRP30 30%                              
    GROUP ΟΧΗΜΑ GRV30 30%