Jetatours  Ltd  ownes  4  motorcoaches  Setra  415  GT HD  of  52  seats  each.

 

Η  Jetatours  Ltd  έχει  στη  δύναμή  της  4  τουριστικά  λεωφορεία  Setra  415 GT HD , 52  θέσεων  έκαστο.