ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ     (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥΛΜΑΝ  ΓΙΑ  ΣΠΟΡΑΔΕΣ)                                                                                        CENTRAL  OFFICE  (BUS SERVICE  TO  SPORADES)

Οδός: Νίκης  54                                                                                                                                                                                        Address:  54  Nikis  st.

T.K.  10558  -  ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                             P.C.  10558  -  ATHENS  -  GREECE

Τηλ.  210 3227353                                                                                                                                                                                  Tel.  0030  2103227353

Τηλ.  210 3230582                                                                                                                                                                                  Tel.  0030  2103230582

E-mail. jeta@otenet.gr                                                                                                                                                                               E-mail. jeta@otenet.gr 

www.jeta-tours.gr                                                                                                                                                                                             www.jeta-tours.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ (MONDAY)       : ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΙΤΗ (TUESDAY)          : ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ (WEDNESDAY) : ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ (THURSDAY)    : ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (FRIDAY)    : ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ (SATURDAY)   : ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

SUNDAY (SUNDAY)        : ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

'Ωρες  λειτουργίας καταστήματος (working hours) : 

© 2023. ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε. (Jetatours Ltd). All Rights Reserved.