ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ     (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥΛΜΑΝ  ΓΙΑ  ΣΠΟΡΑΔΕΣ)                                                                                        CENTRAL  OFFICE  (BUS SERVICE  TO  SPORADES)

Οδός: Νίκης  54                                                                                                                                                                                        Address:  54  Nikis  st.

T.K.  10558  -  ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                             P.C.  10558  -  ATHENS  -  GREECE

Τηλ.  210 3227353                                                                                                                                                                                  Tel.  0030  2103227353

Τηλ.  210 3230582                                                                                                                                                                                  Tel.  0030  2103230582

E-mail. jeta@otenet.gr                                                                                                                                                                               E-mail. jeta@otenet.gr 

www.jeta-tours.gr                                                                                                                                                                                             www.jeta-tours.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ  (MONDAY)         06:45 Π.Μ. - 15:00

ΤΡΙΤΗ      (TUESDAY)         10:00 Π.Μ. - 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ  (WEDNESDAY)    06:45 Π.Μ. - 15:00

ΠΕΜΠΤΗ   (THURSDAY)      06:45 Π.Μ. - 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (FRIDAY)       06:45 Π.Μ. - 15:00

'Ωρες  λειτουργίας καταστήματος (working hours) : 

Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.

ΣΑΒΒΑΤΟ  (SATURDAY)      06:45 Π.Μ. - 13:00

ΚΥΡΙΑΚΗ  (SUNDAY)          06:45 Π.Μ - 07:45 Π.Μ.

© 2023. ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε. (Jetatours Ltd). All Rights Reserved.