ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: JETATOURS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΗΣ 54 - Τ.Κ. 105 58

Α.Φ.Μ. 095022420

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΕ: 0206Ε60000829400 - ΑΡ. ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 9220000029

© 2020. ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε. (Jetatours Ltd). All Rights Reserved.